Projektas „Knyginėtojai 2“

Projekto tikslas – per knygos ir skaitymo aktualizavimo iniciatyvas stiprinti vaikų kūrybinių raiškų įvairovę ir savirealizacijos galimybes, formuoti dalyvavimo kultūroje įpročius ir poreikius šeimoje, organizuojant priemonių ciklą ir užtikrinant jų tęstinumą, vystant profesionalaus ir mėgėjų meno kūrėjų bendradarbiavimą. 

Tikslinė grupė – vaikai iki 10 metų ir šeimos

Projekto trukmė  – 2020-03-02 –2020-12-18

Rėmėjai:   Lietuvos kultūros taryba (10.250,00 Eur)             

Projekto partneriai – Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka, Marijampolės dramos teatras, Punsko lietuvių kultūros namai

Trumpas projekto aprašymas. Viena iš šio projekto siekiamybių – organizuoti turiningą ir patrauklų laisvalaikį vaikams ir visai šeimai vasaros atostogų metu, įveiklinant šalia Bibliotekos esantį Vytauto parką.  Kiekvieną vasaros ketvirtadienį – teatralizuoti skaitymai, naujos akcijos, konkursai, viktorinos ir dovanos.  Tęstiniame projekte planuojama atnaujinti ir į projekto veiklas įtraukti Bibliotekoje veikiantį lėlių teatrą „Trivainėlis“, suaktyvinti lėlių teatro žanro panaudojimą Vasaros skaitymuose ir Šeimadieniuose. Mažinant kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir Marijampolės regiono, bus pritraukiama profesionalių meno kolektyvų ir menininkų. Taip pat numatomas bendradarbiavimas su Marijampolės regione veikiančiais kūrėjais ir lėlių teatrais. Siekiant populiarinti ir skleisti Lietuvos kultūrą ir meną mažiesiems Lenkijos lietuvių bendruomenės nariams numatoma pasiūlyti edukacinę programą ir lėlių teatro „Trivainėlis“ spektaklį Punsko bibliotekoje.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt