Projektas „Knyginėtojams 2“

Projekto tikslas – per knygos ir skaitymo aktualizavimo iniciatyvas stiprinti vaikų kūrybinių raiškų įvairovę ir savirealizacijos galimybes, formuoti dalyvavimo kultūroje įpročius ir poreikius šeimoje, organizuojant priemonių ciklą ir užtikrinant jų tęstinumą, vystant profesionalaus ir mėgėjų meno kūrėjų bendradarbiavimą. 

Tikslinė grupė – vaikai iki 10 metų ir šeimos.

Projekto trukmė  – 2020-04-02 –2020-12-18

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės kultūros programa (3800,00 Eur)          

Projekto partneriai – Marijampolės dramos teatras, Punsko lietuvių kultūros namai.

Trumpas projekto aprašymas. Tęstiniame projekte planuojama atnaujinti ir į projekto veiklas įtraukti Bibliotekoje veikiantį lėlių teatrą „Trivainėlis“, suaktyvinti lėlių teatro žanro panaudojimą Vasaros skaitymuose ir Šeimadieniuose. Projekto siekiuose – pritaikyti Pasakų kambarį lėlių teatro „Trivainėlis“ spektaklių rodymui ir pagal Vytauto V. Landsbergio pasaką „Arklio Dominyko meilė“ pastatyti spektaklį visai šeimai.  Siekiant populiarinti ir skleisti Lietuvos kultūrą ir meną mažiesiems Lenkijos lietuvių bendruomenės nariams numatoma pasiūlyti edukacinę programą ir lėlių teatro „Trivainėlis“ spektaklį Punsko bibliotekoje.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt