Projektas „Knyginėtojai“

Projekto tikslas – pasitelkiant knygos populiarinimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvas, profesionaliojo ir mėgėjų meno kūrėjus bei regiono bibliotekas, formuoti skaitymo nuo mažų dienų ir dalyvavimo kultūroje įpročius, stiprinti vaikų saviraišką bei ugdyti pojūčius.

Tikslinė grupė – vaikai iki 14 m., jaunos šeimos su kūdikiais, tėvai ir seneliai

Projekto trukmė – 2024-04-01 – 2024-12-10

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba (13000,00 Eur), Kultūros ir meno įstaigų projektų finansuojamų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis programa (5600,00 Eur)

Trumpas projekto aprašymas – Biblioteka kaip viena iš kultūros įstaigų nuolat ugdo ir formuoja poreikį dalyvauti kultūroje, ypač nuo mažų dienų. Išnaudojant netradicines erdves, bendradarbiaujant su regiono bibliotekomis, profesionaliais meno atlikėjais, knygų kūrėjais atsiranda galimybė pasiekti platesnę auditoriją. Įvairių meno sričių ir knygos sintezė leidžia su vaikais kalbėti jiems suprantama kalba ir taip užauginti skaitantį, į kultūrą orientuotą žmogų.

Projektu siekiama formuoti skaitymo nuo mažų dienų ir dalyvavimo kultūroje įpročius bei stiprinti vaikų saviraišką ir ugdyti pojūčius. Projekto metu, bendradarbiaujant su regiono bibliotekomis, partneriais Lietuvoje ir Lenkijoje bei meno atstovais Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, padaliniuose ir Vytauto Didžiojo parke vyks ciklinės, į knygas, skaitymo kultūros puoselėjimą ir buvimą bibliotekoje orientuotos veiklos šeimoms ir vaikams iki 14 m. – „Multimažyliai“, „Teatralizuoti garsiniai pasakų skaitymai“, „Šeimadieniai“, skaitymo skatinimo konferencija.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Gerda Matusevičienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vyresn. vadybininkė, tel. +37034391553, el. paštas g.matuseviciene@marvb.lt

lietuvos kulturos taryba
savivaldybe logo