Projektas „Mažieji knyginėtojai“

Projekto tikslas – per knygos populiarinimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvas stiprinti vaikų kūrybinių saviraiškų galimybes, formuoti skaitymo nuo mažų dienų ir dalyvavimo kultūroje įpročius šeimoje, organizuojant priemonių ciklą ir užtikrinant jų tęstinumą, bendradarbiaujant su profesionaliojo ir mėgėjų meno kūrėjais.

Tikslinė grupė – vaikai iki 14 m., jaunos šeimos su kūdikiais, tėvai ir seneliai

Projekto trukmė – 2022-03-01 – 2022-12-20

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba (8000,00 Eur), Marijampolės savivaldybės kultūros programa (5000,00 Eur)

Trumpas projekto aprašymas – Ikimokykliniame amžiuje pastebimas ypač ryškus vaiko domėjimasis knygomis, skaitymu, noras save išreikšti kūrybiškai, tačiau dažnai tėvai dėl laiko stokos ar nežinojimo jų nesureikšmina. Didele dalimi šių problemų šaknys glūdi šeimoje – menkas dalyvavimo kultūroje įprotis, skurdūs tarpusavio bendravimo įgūdžiai, vertybiniai pokyčiai pandemijos metu, silpnėjantys ryšiai tarp šeimos narių.

Bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centro organizuojami Teatralizuoti garsiniai pasakų skaitymai vasaros ketvirtadieniais pakvies didelį būrį vaikų ir tėvų stebėti profesionalių kolektyvų pasirodymus. Sezoną vainikuos didelio pasisekimo 2021 metais sulaukęs Skaitymo festivalis, kuriame veiks edukacinės erdvės, pagrindinėje scenoje vyks profesionalių teatrų pasirodymai. Rudenį šeimoms su vaikais bus organizuojami šeštadieniniai Šeimadieniai, kurių metu bus kviečiama dalyvauti edukacijose, susitikimuose su knygų kūrėjais, skatinančiose buvimą drauge, pažinimą, norą kurti, pasitikėjimą savo jėgomis. Tėvams su kūdikiais iki 18 mėn. vyks užsiėmimai bibliotekoje, kurių metu naudojant muzikos instrumentus, sensorines priemones, bus skaitomos trumpos istorijos. Siekiant populiarinti knygą bus suorganizuota profesionali iliustracijų paroda ir akcija-konkursas „Medalis knygai“. Visos šios priemonės leis formuoti dalyvavimo kultūroje poreikį, ugdys į skaitymą orientuotą jauną žmogų.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Gerda Matusevičienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vyresn. vadybininkė, tel. 8 343 91553, el. paštas g.matuseviciene@marvb.lt