Projektas „Mobilios edukacijos“

Projekto tikslas – plėsti Mobiliosios bibliotekos teikiamų paslaugų įvairovę ir prieinamumą kaimiškųjų vietovių bendruomenėms, aktyvinti kultūrinę pažintinę veiklą, žmonių tarpusavio bendravimą.

Projekto tikslinės grupės: Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų bendruomenių gyventojai, Marijampolės Mobiliosios bibliotekos lankytojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d.

Dalinai finansuoja: Marijampolės savivaldybės Kultūros programa (1500,00 EUR)

Projekto partneriai: Balsupių kaimo bendruomenė; Igliškėlių kaimo bendruomenė; Tautkaičių kaimo bendruomenė; Varnupių kaimo bendruomenė; Liucinavo kaimo bendruomenė.

Trumpas projekto veiklų aprašymas

Įgyvendinant projektą bus pristatyta Marijampolės Mobilioji biblioteka, projekto veiklomis atkreiptas dėmesys į tai, kad kokia svarbi bendra kūrybinė veikla, skatinamas kaimo bendruomenių įsitraukimas į Marijampolės vardo 35-mečio paminėjimą. Projekto veiklos vyks Viešosios bibliotekos kaimiškose  bendruomenėse, kur kultūriniai renginiai organizuojami rečiau ir sunkiau pasiekiami negu miesto žmonėms.

Numatoma organizuoti edukacinių renginių ciklą – kūrybinius užsiėmimus (temomis: papuošalų, natūralių žvakių gamyba, darbų kūrimas iš  molio, ebru menas) Igliškėlių, Varnupių, Tautkaičių, Balsupių, Liucinavo bendruomenėms, pristatyti Mobiliąją biblioteką ir jos teikiamas paslaugas. Mobiliosios bibliotekos fondas bus papildytas leidiniais iš Marijampolės istorijos bei dekoratyviųjų menų srities.

Projekto vadovas – Violeta Ruseckienė, Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja, tel. +370 688 94569, el. paštas  v.ruseckiene@marvb.lt

Daugiau informacijos: www.marvb.lt