Projektas „Radau šiukšlę“

Projekto tikslas – supažindinti vaikus ir jaunimą su tvaraus vartojimo principu ir skatinti jį naudoti kasdieniniame vartojime.

Tikslinė grupė – Vaikai ir jaunimas  iki 29 metų.

Projekto trukmė  – 2020-05-01 – 2020-12-15

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (1400,00 Eur).

Trumpas projekto aprašymas – Vaikams ir jaunuoliams svarbu suvokti kokią įtaką daro kiekviena ne vietoje numesta atlieka, kas yra transporto priemonių išmetami teršalai ir ką jie duoda aplinkai, todėl tvaraus naudojimo principų taikymas kasdien gali duoti teigiamų rezultatų. Norint pasiekti geresnių rezultatų aplinkosaugos būtina didinti vaikų ir jaunuolių sąmoningumą ir atsakomybę už daromą žalą gamtai bei suteikti žinių apie tvaraus vartojimo ir tvarios ekonomikos naudą aplinkai. Veiksmingiausia  – pamatyti iš arti, todėl projekto metu vykdomos veiklos leis ne tik išgirsti, bet ir patiems pamatyti: edukacijos „Žemė – žmonių planeta“ ir „Zero waste“ ugdys suvokimą apie gamtos išsaugojimo būtinumą;  paroda-konkursas „Radau šiukšlę“ parodys kas nutinka ne vietoje išmetamoms atliekoms; renginių-dirbtuvių ciklas „Eko miestas“ leis suprasti kas yra tvarus vartojimas, sužinoti apie nereikalingų daiktų panaudojimo galimybes; diskusija-paskaita su tvaraus vartojimo šalininkais leis nuspręsti ką galiu daryti kitaip, kad gyvenčiau tvariau.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Gerda Matusevičienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vyresn. vadybininkė, tel. 8 343 91553, el. paštas  g.matuseviciene@marvb.lt