Projektas „Rudens romantika bibliotekoje“

Projekto tikslas – aktyvinti skaitymo skatinimo ir turiningo laisvalaikio iniciatyvas,   kuriant naujas ir patrauklias  kultūrines paslaugas marijampoliečiams.

Tikslinė grupė – moksleiviai ir pedagogai, jaunimo organizacijos, Marijampolės kolegijos studentai, krašto menininkai ir kultūros institucijų darbuotojai, plačioji visuomenė.

Projekto trukmė  – 2019-08-12 – 2019-12- 20

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programa (1100,00 Eur).

Paraiškos teikėjas – Marijampolės bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai – Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka.

Trumpas projekto aprašymas – Tai skaitymo skatinimo, prasmingo ir šviesias emocijas niūriais rudens vakarais siūlančio laisvalaikio projektas, skirtas visoms gyventojų amžiaus ir socialinėms grupėms. Juo  per literatūrą ir įvairias menines raiškos priemones siekiama populiarinti įvairių meno sričių kūrybą, skatinti nacionalinės literatūros skaitymą ir domėjimąsi lietuvių autorių knygomis. Projekto programa yra įvairi ir romantiška. Tai ir naktinėjimas su knyga, ir meilės lyrikos valanda, pokalbiai prie kavos, romantiką kuriančių priemonių dirbtuvėlės ir pamokėlės.  Rudens romantikos vakarais vyks susitikimai su dainuojamosios poezijos atlikėjais, skambės aktorių skaitomos eilės.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt