Projektas „Su šimtmečio ženklu“

Projekto tikslas – prisidėti prie kultūros ir kultūros paveldo aktualizavimo per skirtingas meno formas, įgyvendinant iniciatyvą „kultūra be sienų“ ir kuriant prieinamas paslaugas. 

Tikslinė grupė – plačiajai visuomenei

Projekto trukmė  – 2020-08-01 –2020-12-15

Rėmėjai:   Lietuvos kultūros taryba (8900,00 Eur)             

Trumpas projekto aprašymas. Projektu per kultūrines iniciatyvas ir paslaugas siekiame kurti „kultūrą be sienų“, suteikti patrauklių kultūrinių renginių, prieinamų tiek fizine, tiek skaitmenine forma. Tikslams pasiekti pasitelkiami fotografijos, teatro, literatūros, dailės sričių profesionalai. Projekto temos aktualumą lemia pasirengimas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, vienos seniausių viešųjų bibliotekų šalyje, pavadintos tautinio ir lituanistinio sąjūdžio puoselėtojo vardu, 100-ųjų įkūrimo metinių paminėjimui 2021 m.  Šiais  metais minime Sūduvos kraštui ir visai šaliai nusipelniusio švietėjo Petro Kriaučiūno 170-ąsias gimimo metines. Šio projekto „vinis“ – menininkės Jolitos Vaitkutės kuriama instaliacija „Su šimtmečio ženklu“ aktualizuos šiuos du  iškilius  įvykius.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt