Projektas „Šv. Jurgio suvienyti“

Projekto tikslai:  Tęsti interaktyvaus, dokumentais pagrįsto iliustruoto elektroninio  žinyno „Noriu žinoti“ kūrimą, papildant jį nauja  skiltimi „Šv. Jurgio suvienyti“, kuri bus neatsiejama elektroninio žinyno dalis. Sukurti unikalų skaitmeninį krašto informacijos turinį, surenkant, susisteminant ir skaitmeninant dokumentinę, vizualinę  ir tekstinę medžiagą apie Marijampolės miestui ir kraštui nusipelniusius žmones, pristatant juos elektroninėje erdvėje. 

Projektas skirtas plačiam vartotojų ratui: krašto istorijos ir kultūros paveldo tyrinėtojams, pedagogams, studentams,  moksleiviams, turistams, plačiajai visuomenei bei visiems virtualios erdvės lankytojams.

Projekto trukmė  – 2021-05-15 –2021-12-18

Rėmėjai: Marijampolės savivaldybės kultūros programa  (4360,00 Eur)             

Projekto partneriai – Marijampolės savivaldybės administracijos archyvas, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialas

Trumpas projekto aprašymas. Biblioteka savo veikloje nuolat įvairiomis formomis atlieka dokumentų skaitmeninimo, kultūros paveldo objektų sklaidos darbus bibliotekos iniciatyva kuriamame krašto pažinimo portale „Noriu žinoti“ (www.noriužinoti.lt). Marijampolės savivaldybė už miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla, už svarų indėlį kuriant gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę, už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai 16 žmonių suteikė Marijampolės garbės piliečių vardus, 37 įvertino  Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu, 178 marijampoliečius apdovanojo  Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medaliu, 26 – suteikė nusipelniusio marijampoliečio vardą.  Tai žmonės paskutinius tris dešimtmečius prisidėję prie miesto ekonominio, socialinio ir kultūrinio suklestėjimo.

Pasitinkant Magdeburgo teisių suteikimo Marijampolės miestui 230 metų sukaktį planuojama  apie miestui ir kraštui nusipelniusius marijampoliečius surinkti jau istorine tampančią dokumentinę medžiagą, susisteminti, aprašyti ir suskaitmeninti ją. Skaitmeninis turinys bus integruotas į Marijampolės krašto elektroninį žinyną „Noriu žinoti“, papildant jį nauja skiltimi “ Šv. Jurgio suvienyti“. 

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt