Projektas „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“

Projekto tikslas – vykdant žinių ir informacijos sklaidą, stiprinti žmonių psichoemocinę sveikatą, sveiką gyvenseną bei ligų prevenciją

Tikslinė grupė – Marijampolės miesto (Draugystės bibliotekos) ir seniūnijų centrų (Šunskų, Sasnavos, Liudvinavo, Igliaukos, Gudelių) bibliotekų lankytojai

Projekto trukmė  – 2021-06-01  –  2021-11-30

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji  programa (1100,00 Eur)

Projekto partneriai – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Trumpas projekto aprašymas. Projekto siekis – organizuojant renginius (susitikimus su psichoterapeutais, biblioterapijos ir terapinio rašymo specialistais) stiprinti gyventojų psichoemocinę sveikatą bei vykdyti informacijos apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą sklaidą miesto ir kaimo bendruomenėse. Įgyvendinant projektą bus:

  1. Surengtos paskaitos ir edukaciniai užsiėmimai su emocinės sveikatos specialistais.
  2. Įkurtos teminės-informacinės lentynos, surengtos literatūros parodos, parengti pristatymai bendruomenėms.
  3. Pristatyti internetiniai sveikatos informacijos puslapiai ir mobilios programėlės bendruomenėms.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Violeta Ruseckienė, Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja, tel. 8 343 50714, el. paštas  v.ruseckiene@marvb.lt