Projektas „Žalias kampas“

Projekto tikslas – panaudojant netradicines edukacijos formas šviesti vaikus, jaunimą ir jaunas šeimas aplinkosauginėmis temomis bei pramonės ir besaikio vartojimo įtaką gamtai.

Tikslinė grupė – vaikai, jaunimas (14-29 metų), jaunos šeimos.

Projekto trukmė – 2023-03-08 – 2023-12-01

Rėmėjai: Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (500,00 Eur).

Trumpas projekto aprašymas – projekto metu pasitelkiant netradicines edukacijos formas (kūrybines dirbtuves, diskusijas, edukacinę fotografijų parodą-konkursą ir kt.) vaikai, jaunimas, jaunos šeimos bus skatinamos atkreipti dėmesį į gamtosaugines problemas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojama edukacinė fotografijų paroda-konkursas „Gamta ir industrija“. Fotografijose atsispindės gamtos prisitaikymas prie žmogaus veiklos, greta pateikiami faktai apie industrijos žalą gamtai bei būdus jai sumažinti, paroda eksponuojama Multicentro ekspozicijų erdvėje. Pavasario atostogų metu vyks stovykla vaikams „Žalias kampas“. 3 dienų (po 3 val.) stovykloje 10-12 metų vaikai dalyvaus diskusijose, kūrybinėse veiklose, ieškos su gamtosauga susijusių problemų sprendimo būdų. Taip pat vyks edukacijos vaikams ir jaunimui „Aplink pasaulį“, kurių metu su moksleivių grupėmis kalbama apie Žemę, jos ypatumus, aplinkosaugos problemas pasaulyje ir jų sprendimo būdus Lietuvoje ir kitose šalyse. Pavasarį laukia edukacinių renginių ciklas „Eko pavasaris“ bei Multicentro socialinių tinklų akcija „Eko pirmadienis“.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Gerda Matusevičienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vyresn. vadybininkė, tel. +370 34391553, el. paštas g.matuseviciene@marvb.lt

Mariajmpolės savivaldybė