Tęstinis projektas „Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti“

Projekto tikslas –apjungiant šiuolaikiškas ir tradicines lavinimo priemones bei metodus, kultūrines paslaugas, spaudinių fondą, padėti neįgaliesiems integruotis visuomenėje, realizuoti save, turiningai praleisti laisvalaikį.

Tikslinė grupė – Marijampolės neįgalieji

Projekto trukmė  – 2020-09-01 – 2020-12-23

Rėmėjai:  2020 m. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos  programa (200,00 Eur).

Projekto partneriai:  Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Marijampolės socialinės pagalbos centras, Marijampolės meno mokykla, VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“.

Trumpas projekto aprašymas. Projektas prisidės prie skaitančios ir kūrybingos bendruomenės ugdymo, padedant realizuoti save, mažinant neįgaliųjų atskirtį, sprendžiant vienišumo problemas. Įgyvendinant projektą bibliotekos fondas bus papildytas specialia literatūra, skirta akliesiems. Vis labiau plintant mokymosi visą gyvenimą idėjai,  edukacinėse programose, kurios vyks bibliotekoje, bus įtraukiami neįgalieji. Terapiniai užsiėmimai ypač naudingi žmonėms turintiems įvairių emocinių sutrikimų suteiks galimybę atsipalaiduoti, pasisemti gerų emocijų, kurti.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Aušra Rutkauskienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliotekininkė, tel. 8 343 52637, el. paštas  a.rutkauskiene@marvb.lt