Tęstinis projektas „Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti“

Projekto tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį per kultūrinę, edukacinę veiklą, siekti lygių galimybių neįgaliesiems, išryškinant žmogaus potencialą, pasitikėjimą, bendrystės jausmą.

Tikslinė grupė – neįgalieji

Projekto trukmė  – 2019- 05-21  – 2019-12-20

Rėmėjai:

RėmėjasSuma
Marijampolės savivaldybės 2019 m.  neįgaliųjų socialinės integracijos  programa 1900,00 Eur

Projekto partneriai:  Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Marijampolės socialinės pagalbos centras, Marijampolės specialieji socialinės globos namai, Marijampolės Grupinio gyvenimo namai, Suvalkijos socialinės globos namai, Marijampolės meno mokykla, Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas „Šešupėlė“, Marijampolės bibliotekininkų draugija.

Trumpas projekto aprašymas – neįgaliųjų socialinės integracijos politika remiasi jų gebėjimų savarankišku ugdymu, integracijos į vietos bendruomenes ir apskritai į socialinį gyvenimą skatinimu, todėl projekto įgyvendinimo eigoje bus pravesta 4 edukaciniai – kūrybiniai užsiėmimai, neįgaliųjų kūrybiškumui, iniciatyvumui ir užimtumui didinti, suorganizuota šventė, paminint Tarptautinę neįgaliųjų dieną, kurios metu bus stiprinama partnerystė, bendruomeniškumas, pilnavertis bendravimas, nuolatiniai socialiniai santykiai ir draugystė.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Aušra Rutkauskienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliotekininkė, tel. 8 343 52637, el. paštas  a.rutkauskiene@marvb.lt