Kraštiečio autoriaus Zenono Nekrošiaus teigimu, kiekvienas mes turime savo kelius: vieni tiesius, kiti vingiuotus, vieni plačius, kiti siaurus, vieni lygius, kiti duobėtus, bet kiekvienas turime nueiti savo kelią.