Paroda skirta Marijampolės krašto signatarams – šešiems narsiems vyrams, kurie 1918 m. vasario 16–ąją balsavo ir pasirašinėjo dokumentus, deklaruojančius lietuvių tautos siekį savarankiškai kurti Nepriklausomą valstybę.