Marijampolės lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Kiškučių grupės vaikų (5 metai aukl. Sniežana Kaminskienė) pieštos kalėdinės eglutės.