2024 gegužės 30 d.

Gegužės 29-ąją, trečiadienį, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos didžiojoje salėje vyko Valdo Babliausko dokumentinio filmo „Juozas Jakavonis-Tigras“ ir J. Jakavonio knygos „Šalia mirties“ pristatymas bei susitikimas su šio partizano dukra – Lietuvos Respublikos Seimo nare Angele Jakavonyte.

Juozas Jakavonis-Tigras buvo Merkinės būrio partizanas, paimtas priešų į nelaisvę, kankintas ir neišdavęs savo vadų Adolfo Ramanausko-Vanago bei Juozo Vitkaus-Kazimieraičio. Tigras išgyveno Magadano lagerius ir grįžo į Tėvynę. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aktyviai iki pat savo gyvenimo pabaigos rūpinosi Dainavos krašto partizanų atminimu, atkūrė partizanų vadavietės bunkerį savo gimtojoje sodyboje Kasčiūnų kaime, Merkinės seniūnijoje.

Dokumentiniame filme girdimos žiaurios partizano Tigro istorijos iš jo paties lūpų. Tuo filmas ir unikalus, kad herojus pats papasakoja visą dramatišką savo ir Dainavos apygardos partizanų pasipriešinimo okupantams istoriją. Režisierius Valdas Babaliauskas filmo siužetą sukūrė sugretindamas A. Ramanausko-Vanago prisiminimus apie J. Jakavonį-Tigrą su gyvu paties Tigro pasakojimu savo gimtojoje sodyboje Kasčiūnų kaime prie atkurto partizanų bunkerio-vadavietės. Filme pasakojama apie tai, ką patyrė partizanai gyvendami nuolatinėje rizikoje, persekiojami priešo, kaip išgyveno ginklo brolių praradimus, kodėl stojo ginti Lietuvos.

Knygoje pasakojama apie tėviškę ant Merkio kranto Kasčiūnų kaime, apie senelius ir tėvus lenkų okupacijos metais ir pokario Lietuvoje, taip pat apie Pietų Lietuvos partizanų vadų Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietę-bunkerį, kur buvo leidžiamas pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas“. Taip pat apie suplanuotą anuomet plačiai nuskambėjusį Merkinės puolimą, nes Merkinėje buvo įsitvirtinę NKVD, sovietinės armijos ir stribų būriai. Knygoje taip pat atsispindi skaudūs jaunuolio išgyvenimai Gulago lageriuose, Kolymos kasyklose, vėliau tremtyje prie Mongolijos sienos.

Garsiojo Lietuvos partizano dukra Angelė Jakavonytė pasidalino prisiminimais apie šviesaus atminimo savo tėtį, dėkojo renginio lankytojams ir džiaugėsi galimybe filmą parodyti Marijampolės rajono gyventojams, nes ši tema aktuali ir mūsų krašto žmonėms, kadangi Suvalkijos Tauro apygardos partizanai taip pat kovojo už Lietuvos laisvę.  

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email