Informacija teikiama remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 1 straipsnių nuostatomis, siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės įstaigose ir įmonėse dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Elektroninių deklaracijų paieška

Kviečiame pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas Specialiųjų tyrimų tarnybai (raštu) adresu: A. Jakšto g. 6, LT 01105 Vilnius.
Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, arba svetainėje www.stt.lt.

Kviečiame pranešti Marijampolės savivaldybės už korupcijos prevenciją atsakingiems asmenims apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Marijampolės savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse. Už korupcijos prevenciją Marijampolės savivaldybės administracijoje atsakinga Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė.

Informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, Teisės skyriaus vedėjai, Basanavičiaus a.1, Marijampolė, el. paštu ilona.zilinskiene@marijampole.lt arba el. p. jolanta.zubiene@marijampole.lt
  • žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 415, 417 kabinetai
  • Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos administraciją el. paštu korupcija@marvb.lt

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.