Internetinių mokymų kūrimas (Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000117589)

Projektu siekiama įgyvendinti 4 tikslus:

1) Plėsti darbuotojų kompetencijas, kad jie gebėtų kuo geriau ir įtraukiau pateikti mokymų turinį;

2) Sukurti internetinius mokymus, kad jie taptų prieinami kuo platesniam žmonių ratui;

3) Padėti vyresnio amžiaus asmenims integruotis į vis labiau skaitmenizuotą gyvenimą, kad jie nejaustų socialinės atskirties;

4) Padėti darbingo amžiaus žmonėms integruotis į darbo rinką, kad jie išnaudotų savo potencialą ir kurtų asmeninę bei visuotinę gerovę.

Planuojami rezultatai: Įgytos naujos kompetencijos ir žinios; sukurti 4
nuotoliniai mokymo kursai.

Projekto pradžia – 2023-07-11, trukmė – 9 mėn.

Europos Komisijos programos „Erasmus+” suaugusiųjų švietimo sektoriaus mobilumo projekto (KA1) dotacijos suma – 23.360,00 EUR

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Evelina Burbienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliotekininkė, tel. +370 6100 8963, e.burbiene@marvb.lt