Projektas „Jaunas ruduo“

Projekto tikslas – organizuojant kūrybines-edukacines veiklas, kultūrinius renginius, skatinti jaunimo saviraišką, motyvaciją, tarpusavio bendravimą ir aktyvų dalyvavimą kultūroje, įsitraukti į „Marijampolė – Lietuvos jaunimo sostinė 2023“ veiklų programą.

Tikslinė grupė – Jaunimas (14-29 m.).

Projekto trukmė  – 2023-07-01 iki 2023-12-20.

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės kultūros programa (1700,00 Eur).

Trumpas projekto aprašymas. Pastebima, kad dalyvavimas kultūroje plečia akiratį, didina savivertę, pasitikėjimą savo jėgomis, skatina ieškoti ir užmegzti artimą tarpusavio ryšį. Projektu siekiama imtis priemonių, skatinančių jaunimą įsitraukti į Marijampolėje organizuojamas veiklas ir padėti jiems atrasti Biblioteką kaip laisvalaikio praleidimo, saviraiškos ir kūrybos erdvę. Tam bus organizuojami įvairių formų renginiai, kurie nukreipti į kūrybą ir edukacijas.

Vasarą bus skelbiamas fotografijų paroda-konkursas, kuris kvies į mūsų miestą pažiūrėti jaunimo akimis, fotografuoti ir išreikšti save vizualiniame mene. Spalio mėnesį vyksiančiame laureatų apdovanojime vyks kuriančių jaunuolių pasirodymai.

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais vyks susitikimai, diskusijos, kūrybinės edukacijos, Slemo poezijos vakaras, mažinantys „socialinių burbulų“ atstumą, susitinkant kultūriniuose renginiuose, dalyvaujant bendrose veiklose. Tuo pačiu bus didinama jaunuolių vidinė motyvacija, visapusė saviraiška, patenkinamas dalyvavimo kultūroje poreikis.

Bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis, socialinėmis įstaigos bus organizuojamas projekto uždarymo renginys – žaidimų turnyras, kurio metu apdovanojami aktyviausi projekto veiklų dalyviai, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Raminta Liubelionienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja, tel. 8 656 40477, el. paštas  r.liubelioniene@marvb.lt

Mariajmpolės savivaldybė