Sidabrinis amžius: socialinė integracija per švietimą

Silver Age: Social Integration through Education

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie  vyresnio amžiaus žmonių socialinės ir kultūrinės įtraukties, stiprinant jų aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime įgūdžius ir kuriant reikalingą aplinką.

Tikslinės grupės:  

1 tikslinė grupė – senjorai.

2 tikslinė grupė – išorės ekspertai, viešųjų bibliotekų bibliotekininkai, valstybinių institucijų darbuotojai, dirbantys socialinio darbo srityje.

Projekto trukmė  – 18 mėn., pradžia – 2021-07-9

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos. Bendra projekto vertė – 338.536,93 EUR, iš jų – Programos finansavimas  – 304.683,23 EUR (90 %). Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai finansavimas sudaro 103.628,00 EUR.

Trumpas projekto aprašymas: Šiuo  projektu Europos Sąjungos lėšomis Marijampolėje bus organizuojamos pagyvenusių žmonių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo priemonės.  Planuojama apmokyti 80 senjorų anglų kalbos pagrindų (400 val.), 60 asmenų išklausys miestų plėtros ir visuomenės įtraukimo kursą (64 val.), 80 jų dalyvaus žmogaus ekologijos mokymuose (128 val.), 80 senjorų gilins žinias  IT  srityje (256 val.), 40 – tobulinsis kūrybiškumo ugdymo kursuose (128 val.).   

Projekte dalyvaujantys senjorai  bus kviečiami  dalyvauti stovykloje „Mobilus senjoras“. Viešųjų bibliotekų bibliotekininkams, valstybinių institucijų darbuotojams, dirbantiems socialinio darbo srityje bus organizuojami seminarai. 

Planuojama  sutvarkyti Marijampolės bibliotekos vidinį kiemelį, įrengiant jame „Žinių terasą“, kurioje vyks renginiai ir susitikimai, sukurta erdvė kvies senjorus ir ne tik juos pabūti gamtoje su knyga ir pabendrauti su bendraminčiais.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė,  tel. 8 67338199, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt

Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka  ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/

„EuropeAid“ interneto svetainė https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en