Viešojoje bibliotekoje, Knygų erdvėje (I aukšte) nuo sausio 6 d. veikia leidinių paroda „Negaliu apimt dangaus šviesių žvaigždynų…“, skirta V. Mykolaičio-Putino 130-ioms gimimo metinėms paminėti.

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967) – vienas žymiausių lietuvių rašytojų: poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas, daugiau kaip per penkiasdešimt intensyvaus kūrybinio darbo metų išlikęs pačioje intelektualinio gyvenimo viršūnėje.

Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893 metų sausio 6 dieną Pilotiškėse, Marijampolės apskrityje.
1909 -1915 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje.
1911 m. Putino slapyvardžiu išspausdino pirmąjį eilėraštį žurnale „Šaltinis”.
1915 m. įšventintas kunigu, 1915-1917 m. studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Gavęs JAV lietuvių katalikų Tautos fondo stipendiją, išvyko į Šveicariją, katalikiškame Fribūro universitete klausė filosofijos istorijos, estetikos, meno istorijos paskaitų. Parašė disertaciją apie Vladimiro Silovjovo estetiką, už kurią gavo filosofijos daktaro laipsnį.
1922 m. studijavo literatūrologijos dalykus Miuncheno (Vokietija) universitete.
1923 – 1929 m. Lietuvos universitete Kaune dėstė naująją lietuvių literatūrą, visuotinės literatūros įvadą, lietuvių literatūros lyrikos raidą ir estetiką, 1928 m. gavo profesoriaus vardą.
1935 m. oficialiai pasitraukė iš kunigų luomo, Rygoje civilinėmis jungtuvėmis susituokė su Emilija Kvedaraite.
1940 – 1954 m. Vilniaus universiteto profesorius, 1941 m. tapo Lietuvos MA tikruoju nariu, 1945-1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius.
Mirė 1967 m. birželio 7 d. Kačerginėje, palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.    

Parodą parengė Lankytojų aptarnavimo centras.

Detalesnė informacija:
Renginio organizatoriai: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Renginio tipas:  Parodos
Atsakingas asmuo: Aušra Rutkauskienė | Tel. +370 343 52637
Renginio vieta:  Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Adresas: Vytauto g. 22, Marijampolė
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email