2024 birželio 7 d.

Dar prieš prasidedant vasarai bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro vedėja kartu su kitomis aštuoniomis Kauno regiono bibliotekų specialistėmis stažavosi Danijoje ir čia lankė tris viena už kitą įdomesnes, įspūdingesnes ir puikiai bendruomenę telkiančias bibliotekas, kuriose sėmėsi gerosios patirties. Ši stažuotė organizuota įgyvendinant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“, finansuojamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

fgj

„Suorganizuota stažuotė puikiai atitiko vieną iš projekto uždavinių: ugdyti bibliotekų srities darbuotojų profesines kompetencijas, užtikrinančias gebėjimus teikti aktualias ir kokybiškas paslaugas, atitinkančias kintančios visuomenės poreikius. Danijoje aplankyta Orhuso (Aarhus) miesto „Dokk1“ biblioteka, jos padalinys „Risskov“ ir Randerso miesto biblioteka reprezentavo šiuolaikinės, dinamiškos ir inovatyvios bibliotekos pavyzdį.

hblkb
Orhuso (Aarhus) miesto „Dokk1“ biblioteka

Danijos bibliotekos dirba principu – biblioteka žmonėms, ne knygoms ir tai esti visur: kiekvieno lankytojo žinių, informacijos, mokymosi poreikius atitinkančios paslaugos, pritaikytos erdvės laisvalaikio praleidimui žaidžiant, sportuojant, bendraujant, užkandžiaujant ar gėrintis bibliotekos vidinio kiemo „naminio daržo“ augalais. Bibliotekose lankosi įvairaus amžiaus, įvairių poreikių ir gebėjimų žmonės ir kiekvienas įsilieja į bibliotekos veiklas, kuri juos priima kaip savo bendruomenę, telkia ir skatina, moko ir kuria sąlygas įvairialypiam asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui.“

hjl
Risskov padalinio sodas, kuriame bendruomenė augina daržoves, prieskonines žoleles, uogas ir t.t.

Bibliotekos vaidina esminį vaidmenį formuojant modernią ir pažangią valstybę, kurioje gyvena laisva, išsilavinusi ir savo tapatybę išsauganti visuomenė. Jos prisideda prie demokratijos, žmogaus teisių užtikrinimo, saviraiškos ir bendruomeniškumo stiprinimo.

Kiekvienas apsilankymas kito miesto, kitos šalies bibliotekose suteikia naujų žinių ir įkvėpimo bei suvokimo, kaip svarbu yra prisitaikyti prie kintančių visuomenės poreikių ir nuolat ieškoti naujų būdų, kaip pagerinti bibliotekų teikiamas paslaugas. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“ neabejotinai prisidės prie Lietuvos bibliotekų sektoriaus stiprinimo ir jų vaidmens bendruomenėje didinimo.

zbg
Jauki ir šviesi Randerso miesto biblioteka

Viešosios bibliotekos kolektyvui grįžus iš vasaros atostogų vyks stažuotės pristatymas visai bibliotekos bendruomenei, kurios metu bus dalijamasi įspūdžiais ir patirtimi, bus generuojamos idėjos naujiems Marijampolės bibliotekos tarptautiniams ir vietinės reikšmės projektams.

agf
asf
Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email