I.

Petras Kriaučiūnas : [kultūros veikėjas, pedagogas] : bibliografijos rodyklė / Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka ; sudarė Dalia Giniuvienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2000. – 79, [1] p. : portr.

II.

Gustaitis, Motiejus. Petras Kriaučiūnas : gyvenimas, raštai, dokumentai : monografija. – Kaunas ; Marijampolė : „Dirvos“ b-vė, 1926. – 159 p., [7] portr. lap. : lent.

III.
Lietuvos mokykla  / redaktorius Pr. Dovydaitis. – 1921, sąs. 7/8, [85] p. – Numeris skirtas Petro Kriaučiūno atminimui.

Leidinio peržiūra: nuoroda į epaveldas.lt

IV.

Milukas, Antanas. Petras Kriaučiūnas : Kun. A.Miluko paskaita 1924 m. Petrinēse / Pranaičių Julés léšomis. – Philadelphia, PA., 1927. – 31 p. : portr. – [fotogr. leid.].

V.
Mokytojo Petro Kriaučiūno gyvenimas ir veikla : 1850-1916 / sudarė ir redagavo Vincas Peckus. – Marijampolė : Rygiškių  Jono gimnazija, 2010. – 52, [2] p. : iliustr.
VI.

Petrui Kriaučiūnui-160 : konferencijos tezės. – Marijampolė : TeleSATpressa, 2010 (Marijampolė : TeleSATpressa). – 24 p.

VII.
Suvalkija/redaktorius Skirmantas Paukštys. – 2010, Nr. 2, p. 3-14.
Žurnalo skyrius „Asmenybė ir epocha“ skirtas Petro Kriaučiūno 160-osioms gimimo metinėms.

Leidinio peržiūra: nuoroda į suduvosgidas.lt

VIII.

Vidžiūnas, Arvydas. Petras Kriaučiūnas, tautos atgimimas ir lietuvių filologija // Varpas . – 2010, Nr. 43, p. 163-202.

IX.
Pastarnokas, Julius. „Karalius lietuviškasis“ // Versmės / Janina Kubiliūtė, Julius Pastarnokas. – Kaunas: Varpas, 2001. – P. 48-80.
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google