Epitafija

„Viengenti! Prie šito kapo atėjęs,
Atmink, kad tšia ilsis mūs geradėjas,
Kurs Dievą ir brolius savo mylėjo
Ir meilę viengentšių tarp jų sėjo,
Paliko jis gražu mums atminimą,
Kiekviens už paveikslą jį tegul ima.“

Petro Kriaučiūno sukurta šešių eilučių epitafija iškalta ant Petro Armino paminklo Marijampolės senosiose kapinėse.

Laimutės Kraukšlienės fotografijos.

Konspektinė lotynų kalbos sintaksė

Konspektinė lotynų kalbos sintaksė / rus. parašė P. Kriaučiūnas; sulietuvino M. Gustaitis. – Kaunas; Mariampolė, 1924. – 31 p. (MPKVB KF)

Lietuvių kalbos ir literatūros programa

Petro Kriaučiūno paruošta „Lietuvių kalbos ir literatūros programa“ 1913 m. gegužės 24 d. buvo nusiųsta Varšuvos mokslo apygardos globėjui.

Rankr.: Программа литовского языка и словесности / П.K. Kpayчунась. – B. v., 1913. – 16, [4] lap. – Rankr. (LLTI MB F52-281)
Graikų kalbos programa VIII klasių mokiniams

Petro Kriaučiūno paruošta „Graikų kalbos programa VIII klasių mokiniams, 1897/8 m. m.“ Aptikta Karl Koppin knygoje „Beitrag zur Entwickelung und Wūrdigung der Ideen : uber die Grundbedeutungen der griechischen Modi – Wismar, 1877.

Rankr.: Программа по греческому языку для уч. VIII класса 1997/8 уч.г. / [Petras Kriaučiūnas]. – B. v., [1897]. – 1 lap. – Rusų k. (MPKVB KF)
Lietuvių liaudies dainos su gaidomis

Petro Kriaučiūno Suvalkų gubernijoje Seinuose surinktos lietuvių liaudies dainos su gaidomis [5 puslapiai].

Rankr.: Suvalk. gub. dainos nuo Petro Kriaučiūno. – B. v., 1877. – 33 lap. (VUB F1 19-31)
Ar per gatves einu tvenksmingas...

Petro Kriaučiūno išverstas Aleksandro Puškino eilėraštis „Ar per gatves einu tvenksmingas…“.

Rankr.: Puškinas, Aleksandras Sergejevičius. „Ar per gatves einu tvenksmingas…“ / P. Kraučūnas. – B. v., b. m. – 2 lap. ( VUB F102-1071)
Iš S. Gimžausko eilėraščių knygutės

Petras Kriaučiūnas Jurgio Mikšo autografų albume įraše 5 stulpelius iš S. Gimžausko eilėraščių knygutės „Lietuvos bičiuolis“ (1883-1886 m.). Yra prierašas vokiečių kalba.

Rankr.: „0 Lietuva motinėle…“ / Krautšunas mokytojas Senapiles skyrjų. – B. v., [1883]. – 1 lap. (VUB C259)
Keletas puslapių iš Petro Kriaučiūno užrašų sąsiuvinio

Keletas puslapių iš Petro Kriaučiūno užrašų sąsiuvinio. Užrašuose mokinių pavardes, pažymiai, gramatikos pratimai, pamokų tvarkaraščiai, įvairios pastabos iš sintaksės ir t.t.

Rankr.: [P. Kriaučiūno užrašų sąsiuvinys]. – B. v. 1897-1898. – 72 lap. – Lot., rusų, graikų k. (LLTI MB F1-3482)
Laiškas Jonui Jablonskiui

Petro Kriaučiūno laiškas Jonui Jablonskiui.

Rankr.: [Laiškas J. Jablonskiui] / Pet. Kriaučiūno. – B.v., b. m. – 4 lap. – ( VUB E363)
Įrašai etimologijos žodyne

Petro Kriaučiūno prirašymai lietuvių ir vokiečių kalbomis lotynų kalbos etimologiniame žodyne.

Kn.: Vanicek, Alois. Etymologisches worterbuch der lateinischen sprache / von Alois Vanicek. – Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1881. – 388 p. (MPKVB KF)
Komentarai vokiečių ir graikų kalbomis

Petro Kriaučiūno įrašai, pastabos, komentarai vokiečių ir graikų kalbomis.

Kn.: Koppin, Karl. Beitrag zur Entwickelung und Wūrdigung der Ideen : uber die Grundbedeutungen der griechischen Modi / Dr. Karl Koppin. – Wismar. : Druck der Hinstorff’ schen Rathsbuchdruckerei, 1877. – 58 p. – (MPKVB KF)
Komentarai lietuvių, lotynų, graikų, latvių ir kt. kalbomis

Petro Kriaučiūno įrašai, pastabos, komentarai lietuvių, lotynų, graikų, latvių ir kt. kalbomis.

Kn.: Schleicher, August. Indogermanischen sprachnen vergleichenden grammatik : kurzer abriss / August Schleichner. – Weimar : Hermann Böhlau, 1861-1862. – [D. 1] : Lautlere. – 1861. – 283 p. (MPKVB KF)
Autografas ir įrašai įvairiomis kalbomis

Petro Kriaučiūno autografas ir įrašai lietuvių, lotynų, graikų, latvių ir kt. kalbomis. Pirmame priešlapyje – lingvistinio nagrinėjimo ženklų paaiškinimai, paskutiniame literatūros sąrašas, jame studijos anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis.

Kn.: Schleicher, August. Indogermanischen sprachnen vergleichenden grammatik : kurzer abriss / August Schleichner. – Weimar : Hermann Böhlau, 1861-1862. –  [D. 2] : Formenlere. – : 1862. – 764 p. (MPKVB KF)
Trumpas P. Armino gyvatos aprašymas

„Trumpas Petro Armino gyvatos aprašymas“. Manomo kad ši biografija parašyta Petro Kriaučiūno rengiant savo bičiulio, P. Armino, raštų rinkinį.

Kn.: Arminas-Trupinėlis, Petras. Petro Armino raštai. – Išleid. 3-iasis, papild. naujomis eilėmis. – Vilnius : J. Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907. – [I-VIII] , 60 p. : portr. (MPKVB KF).
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google