Bendradarbiavimas integruojant socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius

Cooperation for Integration of Children and Adolescents Experiencing Social Exclusion (LT-RU-3-136)

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti vaikų ir paauglių iš pažeidžiamų ir mažas pajamas gaunančių šeimų, integraciją ir socializaciją bei  skleidžiant šią darbo patirtį.

Tikslinės grupės:  

1 tikslinė grupė – 9-14 metų vaikai ir paaugliai iš pažeidžiamų ir mažas pajamas  gaunančių šeimų;

2 tikslinė grupė – šeimos;

3 tikslinė grupė – viešųjų bibliotekų  darbuotojai ir socialiniai partneriai, dirbantys su vaikais.

Projekto trukmė  – 2021-06-18 – 2022-12-17

Trumpas projekto aprašymas – Pritaikius bibliotekos patalpų erdves ir funkcines zonas bus kuriama „Trečiosios vietos“ platforma, skirta vaikų ir paauglių  nuo 9 iki 14 metų kryptingai savirealizacijai,   formuojančiai  jų verslumo ir finansinio raštingumo įgūdžius. Planuojama organizuoti  28 motyvacinius renginius ir kūrybines dirbtuves, 5 parodas, 84 individualius  kūrybinius projektus, kurie skatins vaikus ir paauglius formuoti profesinę ateitį. Numatoma surengti 2 stovyklas bei 3 dienų verslumo ir inovacijų mokyklą Marijampolėje.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos. Bendra projekto vertė – 293.083,00 EUR, iš jų – Programos finansavimas –263.774,70 EUR (90 %). Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai finansavimas sudaro 164.216,00 EUR.

Atnaujinus Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centro patalpas bus įkurtos 6 funkcinės zonos su  savarankiško darbo vietomis – menų studija, garso įrašų studija, bendravimo ir laisvalaikio erdvė, pabėgimų kampas, skaitymo erdvė, edukacinė zona.  Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais ir šeimomis, vaikams ir paaugliams patarinės ir mokys edukatoriai.  Šia socialine iniciatyva  siekiama motyvuoti socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius, keisti jų požiūrį į ateities planavimą.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė,  tel. 8 67338199, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt

Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka  ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/

Daugiau informacijos apie projektą:

Projekto „Bendradarbiavimas integruojant socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius“ veiklų ir rezultatų pristatymas

2022-12-08 Bibliotekoje – naujos modernios erdvės įdomiam vaikų ir jaunimo užimtumui

2022-12-08 Įvyko projekto „Bendradarbiavimas integruojant socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius“ baigiamoji konferencija

2022-11-08 Verslumo ir inovacijų mokykla 

2022-03-04 Nauji susitikimai, naudingos kūrybinės patirtys ir kūrybiniai projektai

2022-03-04 Biblioteka nutraukė bendradarbiavimą su Kaliningrado srities institucijomis

2021-11-18 Nauji P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos projektai: naujos galimybės pokyčiams ir bendradarbiavimui