Biblioteka 2015 – 2020 metais

2018 m.po rekonstrukcijos atidarytas pagrindinis bibliotekos pastatas tapo viena mėgiamiausių kultūros įstaigų mieste. 2018 m. Fot. Augustina Miknevičiūtė

2015 m. – 2020 m. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) ir padalinių veiklos nukreiptos bendruomenės poreikius atitinkančių bibliotekos paslaugų gerinimui ir plėtrai, viešųjų erdvių kūrimui ir įveiklinimui. Aktyvi veikla ir socialinė pozicija didino bibliotekos matomumą bendruomenėje, po pastato renovacijos atidaryta Viešoji biblioteka pasiūlė savivaldybės gyventojams kokybiškai naujas paslaugas, stabiliai didėjo vartotojų ir lankytojų skaičius.

Projektai, turtingi leidinių fondai, kokybiškos paslaugos, renginiai skatina gyventojus lankytis Bibliotekoje – kas penktas Marijampolės savivaldybės gyventojas naudojasi bibliotekos paslaugomis. Per 5 metus išaugo vykdomų projektų skaičius – nuo 4 (18, 1 tūkst. Eur) iki 18 (42, 4 tūkst. Eur). Tai leido ženkliai išplėsti kultūrines paslaugas gyventojams. Aktyvi klubų „Multimažyliai“, „Margainis“ veikla, pritraukė socialiai pažeidžiamas bendruomenės grupes ir jaunus tėvus su vaikais, pradėjus kviesti menininkus statyti lėlių teatro spektaklius, naujomis spalvomis nušvito lėlių teatras „Trivainėlis“, vasaros skaitymai kiekvienais metais Vytauto Didžiojo parke sutraukia daugiau kaip tūkstantį vaikų ir jų tėvų, senelių, o vaikų vasaros stovyklose vaikai linksmai į įdomiai leidžia laiką bibliotekoje.

Užsiėmimas su bibliotekos „Multimažyliais“. 2019 m. Fot. Augustina Miknevičiūtė

Pradėtas vykdyti ir plečiamas originalus projektas „Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas interaktyvus žinynas“, kuriame Marijampolės savivaldybės kultūros paveldo objektai integruoti į skaitmeninio turinio žinyną ir vėliau tapo sudėtine virtualaus kraštotyros portalo „Noriu žinoti“ dalimi. Portalas Noriuzinoti.lt buria kraštiečių bendruomenę į virtualią erdvę, kurioje jie gali dalintis žiniomis ir kūryba, pristatoma unikali krašto istorija ir kultūra ir užtikrinama sklaida skaitmeninėje erdvėje. Draugystės bibliotekos lankytojus praturtino susitikimai su profesionaliais meno kūrėjais vykdant projektą „Mažasis menų inkubatorius“, piešiniais buvo papuoštas bibliotekos pastatas. Draugystės bibliotekos veiklų geroji patirtis pristatyta prodiuserės E. Mildažytės dokumentiniame filme „Aš esu biblioteka“(2016 m.) o 2017 m. rugpjūčio mėn. įvyko nevyriausybinės organizacijos „Elektroninė informacija bibliotekoms“ (EIFL) netradicinės iniciatyvos „Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai“ (YALI), kuriame dalyvavo 19 bibliotekininkų iš Afrikos šalių.

Projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ (2015 m. – 2016 m. ), kurį inicijavo ir finansavo LNB projektas „Bibliotekos pažangai 2“, veiklos skatino jaunimo saviraišką ir bendruomeniškumą. Projekto priemonės padėjo aktualizuoti Multicentro paslaugas ir įkurti audiovizualinių menų dirbtuves bei laisvalaikio zoną jaunimui. „Bibliotekos pažangai 2“ inicijavo pirmąją Nacionalinę bibliotekų olimpiadą, kurioje tarp 17 geriausiųjų respublikos komandų aukso medalį ir prizą iškovojo Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos komanda „Auksinis alavukas“ (2016 m. birželis).

2017 – svarbūs ir intensyvūs metai Bibliotekos istorijoje: sausio mėnesį prasidėjo pasirengimas Bibliotekos priestato remontui, vykdant investicinį projektą „Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“, vasario mėnesį Biblioteka gavo Europos savanorių tarnybos (EST) akreditaciją ir atvyko pirmasis savanoris iš Turkijos Gokhan Kayim (vėliau ši graži savanorių priėmimo tradicija buvo tradicija tęsiama: 2019 m. atvyko Melda Tasdemir iš Vokietijos, 2021 m. – Ali Mamedov iš Azerbaidžano). Rugpjūčio mėnesį LIBIS serverio duomenų bazė buvo perkelta į LNB infrastruktūroje sukurtą debesį. „Debesijos“ paslaugos užtikrino duomenų bazės (DB) archyvo išsaugojimą bei atstatymą, nebereikėjo rūpintis serverio atnaujinimu ir resursų didinimu, spartesnė tapo paieška DB.

Kasmetinis bibliotekos festivalis „Reali virtualybė 2. Užkurkime meną“. 2019 m. Fot. Augustina Miknevičiūtė

Vykdant Bibliotekos modernizavimo projektą lankytojai nebuvo aptarnaujami, tai pakoregavo bibliotekos veiklos apimtis: sumažėjo vartotojų ir lankytojų, renginių skaičius, trūko erdvių bendruomenės veikloms, tačiau Bibliotekos darbuotojai daugiau dėmesio skyrė naujų ir lankytojams naudingų paslaugų kokybei ir pristatymui (klubų veikla, įgyvendinami projektai, skatinantys bibliotekų veiklą ir paslaugų plėtrą, vaikų vasaros stovykla „Komiksai + animacija“, teatralizuoti vasaros skaitymai miesto Vytauto Didžiojo parke (15 skaitymų, daugiau kaip 2 tūkst. lankytojų), lėlių teatro „Trivainėlis“ edukacinis spektaklis „Knygos pasakoja šimtmečio istoriją“). Išryškėjo vaikų iki 14 metų (ypač kaimo padaliniuose) neskaitymo ir telkimo problemos: išduotis vaikams sumažėjo daugiau kaip 12 proc., nors lankytojų ir vartotojų sutelkimo skaičiai stabilūs.

Projektinių lėšų gavimas, darbuotojų profesionalumas sąlygojo, kad po rekonstrukcijos 2018 m. lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis įvykusi Bibliotekos atidarymo šventė tapo išskirtiniu įvykiu marijampoliečiams. Festivalio „Reali virtualybė“ metu per 2 dienas įvyko 13 renginių, juose apsilankė daugiau kaip 2, 5 tūkst. lankytojų. Festivalio sėkmė lėmė, kad jis tapo tradiciniu – 2019 m. įvyko festivalis „Reali virtualybė2. (Už)kurime meną“ (15 renginių, 1, 3 tūkst. lankytojų), 2020 m. – dėl koronaviruso pandemijos buvo perkeltas į virtualią erdvę. Lankytojų pasitenkinimą Bibliotekoje teikiamomis paslaugomis lėmė šiuolaikinių technologijų įveiklinimas, renginių įvairovė ir kokybė, estetiškos ir modernios atnaujintos erdvės – 2019 m. vasario mėnesį atliktas tyrimas parodė, kad palankiai aptarnavimo kokybę ir paslaugas vertino 95, 1 proc. lankytojų.

Bibliotekos darbuotojai 2018-2020 m. aktyviai įsijungė į projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklas: 11 Bibliotekos darbuotojų (lektoriai) organizavo skaitmeninio raštingumo mokymus. Per 2 metus skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų, (49 grupės pradžiamokslio ir 136 grupės pagal pažengusiųjų programas).

2018 m. pabaigoje keitėsi Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūra: įkurti 2 centrai – Lankytojų aptarnavimo ir Vaikų ir jaunimo edukacijos, Metodikos ir Dokumentų komplektavimo skyriai sujungti į Informacijos išteklių ir vadybos skyrių. Marijampolės savivaldybės taryba sprendimais patvirtino Bibliotekos pareigybių skaičių – 69 ir padalinių sąrašą – Draugystės biblioteka mieste ir 21 biblioteka kaimo vietovėse.

2018 – 2020 metais dalyvaujant projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ atnaujinta 13 viešosios interneto prieigos taškų, padidėjo interneto sparta iki 300 mbps, Multicentro lankytojams suteikta galimybė mokytis programavimo ir robotikos.

Sudėtingais 2020 metais, kai Lietuvoje pirmą kartą kovo 16 d. buvo paskelbtas karantinas, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojai priėmė iššūkius ir gebėjo kūrybiškai prisitaikyti prie kintančių sąlygų, draudimų ir veiklos ribojimų. Biblioteka kontaktiniu būdu neaptarnavo lankytojų beveik 4 mėn., tačiau sustiprino komunikaciją socialiuose tinkluose, suplanuotas veiklas integravo į nuotolines ir elektronines paslaugas, pradėjo organizuoti virtualius renginius, išplėtė skaitmeninio raštingumo mokymus ir mokė nuotoliniu būdu, organizavo vartotojų aptarnavimą bekontakčiu būdu, o projektinio finansavimo panaudojimas leido teikti bendruomenei kokybiškas paslaugas. Pasitinkant bibliotekos šimtmetį erdvė prieš biblioteką papuošta originalios Lietuvos menininkės Jolitos Vaitkutės darbu, Petro Kriaučiūno portretu –instaliacija, įvyko virtualus kompleksinis renginys „Šimtmečio iliuzija“, skirtas Petro Kriaučiūno 170 –osioms gimimo metinėms paminėti.

Metai buvo dosnūs: Draugystės padalinys pelnė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų nominaciją „Kūrybiškiausia biblioteka“ (2018 m.), bibliotekos veiklos itin palankiai buvo įvertintos Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiname ataskaitiniame suvažiavime, kuris vyko Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje – pelnė „Lietuviškiausios bibliotekos“ nominaciją (2019 m.), Marijampolės savivaldybės meras įteikė padėką už projektines veiklas vaikams ir jaunimui, iniciatyvas, naudingas bendruomenei (2019 m.), o bibliotekos vadovas apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu (2020 m. ).
Turtingi įvykių, iššūkių ir kūrybiškumo metai – tarsi įžanga į 2021 m., kai rugsėjo 1 d. minėsime Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 100 metų jubiliejų.