Biblioteka 1990 – 2005 metais

Multicentro atidarymas

1990 m. viešajai bibliotekai grąžinamas tarpukariu turėtas žymaus Suvalkijos švietėjo Petro Kriaučiūno vardas. Biblioteka sulaukia Lietuvos Nepriklausomybės ir kartu bibliotekų tinklo reorganizacijos. 1991 m. įkuriamas Marijampolės rajonas, o Marijampolės rajone buvusi bibliotekų sistema suskyla į 2 dalis: miesto ir rajono viešųjų bibliotekų tinklą. Centrinė biblioteka tampa miesto biblioteka su 3 filialais mieste, o bibliotekos kaimo teritorijoje perduodamos apylinkių taryboms. Šių bibliotekų fondų komplektavimu pavedama naujai įkurtam Bibliotekų centrui prie rajono Švietimo skyriaus. Pirmieji Nepriklausomybės metai buvo sunkūs visiems ir apylinkių tarybos, gavę tvarkyti bibliotekų reikalus, matė jose tik galimybę sutaupyti. 1990 -1993 m. uždaromos 9 kaimo bibliotekos ir 2 miesto filialai. 1995 m. įsigalioję LR Bibliotekų įstatymas, sustabdo kaimo bibliotekų naikinimą ir įtvirtina Bibliotekų centro, kaip viešosios bibliotekos statusą. 2001 m., vykdant administracinę reformą, vėl naikinamas Marijampolės rajonas, atskiriamos Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybės, o Marijampolės miestas ir dalis kaimiškųjų teritorijų tampa Marijampolės savivaldybe. Bibliotekų centras ir kaimo filialai perduodami Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai ir suformuojama iki šiol veikianti bibliotekų struktūra. 2002 m. sausio 1 d. pradeda dirbti kokybiškai nauja bibliotekų sistema, apjungianti Viešąją biblioteką, 1 filialą mieste ir 25 kaimo filialus.

Kompiuterizuotos darbo vietos Vaikų literatūros skyriuje

Kompiuterizuotos darbo vietos Vaikų literatūros skyriuje

Į XXI amžių biblioteka įžengė pasirengusi kompiuterizuoti visus bibliotekinio darbo procesus: 2001 m. pradedama diegti Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), kuriamas elektroninis katalogas, o 2002 m. balandžio mėn. Viešojoje bibliotekoje įrengiama pirmoji viešoji interneto prieiga vartotojams. Šiuolaikinis bibliotekininkas – tai navigatorius elektroninių išteklių ir informacijos sraute, jo darbas neįsivaizduojamas be personalinio kompiuterio ir naujausių informacinių technologijų panaudojimo. 2002 m. pabaigoje Viešosios bibliotekos paslaugomis mieste naudojosi 5021 skaitytojas, o 18, 7 % savivaldybės gyventojų naudojosi viešųjų bibliotekų paslaugomis. Viešojoje bibliotekoje per metus apsilankė daugiau kaip 78 tūkstančiai lankytojų, jiems išduota beveik 200 tūkstančių egzempliorių dokumentų. Viešosios bibliotekos fonduose buvo sukaupta 130 tūkstančių dokumentų. Per metus buvo surengta 130 kultūrinių renginių, juose apsilankė beveik 11 tūkst. lankytojų. Sparčiai gerėjo bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė ir kiekybiniai rodikliai. Rodiklių didėjimui įtaką turėjo įrengta laisva prieiga prie Abonemento fondų, naujų elektroninių bibliotekos paslaugų pasiūla, įdomūs ir įvairiapusiški bibliotekos kultūriniai renginiai, naujos iniciatyvos bibliotekų darbe.

Kraustomės. Bibliotekininkės: Aldona Murauskienė, Raminta Liubelionienė ir talkininkai. 2005 m. Fot. Laimutė Kraukšlienė.

Kraustomės. Bibliotekininkės: Aldona Murauskienė, Raminta Liubelionienė ir talkininkai. 2005 m. Fot. Laimutė Kraukšlienė.

Nuo 2000 m. Viešoji biblioteka aktyviai dalyvauja ES bei kituose investicinės paramos fonduose, teikdama bibliotekų plėtrą skatinančius projektus, dalyvaudama bibliotekų vystymo programose ir projektuose. 2002–2003 m. PHARE 2000 ESSF programos finansuotas ir bibliotekos darbuotojų vykdytas projektas “Bibliotekininkų mokymo iniciatyvos – informacinės visuomenės plėtros prielaida” leido sukaupti neįkainuojamą patirtį rengiant projektus ir ugdyti personalo profesinę kompetenciją. Kiekvienais metais Viešosios bibliotekos darbuotojai parengia ir įgyvendina kelis įvairios apimties projektus, iš kurių didžiausias ir sudėtingiausias buvo „MULTICENTRŲ įkūrimas Olštyne ir Marijampolėje“(2007 m.). Įsisavinta 856 tūkst. Lt lėšų iš regionų plėtros fondo per INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programą, įkurtas pirmasis Lietuvoje interaktyvus mokymosi centras. Darbuotojų iniciatyvas, tobulinant bibliotekų darbą remia LR Kultūros ministerijos įvairūs fondai, Marijampolės apskrities ir savivaldybės administracijos. Tęstiniai projektai „Muziką reikia atrasti“, „Skaitanti šeima“ „Tūkstantmečio rašytinis palikimas – žmogui, tautai, valstybei…“, “Knygos Triobiškių dainos“ leidyba bei kiti projektai praturtino Marijampolės bendruomenę. Viešoji biblioteka aktyviai įsijungė į valstybinius projektus „VIPT interneto prieigos taškų plėtra“, „Bibliotekos pažangai“ bei Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos iniciatyvas, kurių dėka buvo kompiuterizuojami bibliotekiniai procesai, diegiama ar atnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga, kuriama viešoji interneto prieiga bendruomenei.

2006 m. atnaujintas Viešosios bibliotekos priestatas, kurio remontui buvo skirta 850 tūkst. Lt iš Valstybės investicijų programos ir Marijampolės savivaldybės lėšų.

Nuo 2003 m. biblioteka Viešoji biblioteka naujienas ir paslaugas publikuoja tinklapyje www.marijampole.mvb.lt. Pastarųjų 10 metų pokyčiai bibliotekoje akivaizdūs – informacinių technologijų naudojimas bibliotekų darbe tampa kasdienybe ir būtinybe. Kompiuterizuotos visos Viešosios bibliotekos darbuotojų darbo vietos ir bibliotekiniai procesai, sukurtas elektroninis katalogas, prieinamas per www, jame yra daugiau kaip 38 tūkst. įrašų. Automatinė skaitytojų aptarnavimo sistema leidžia bendrauti virtualioje erdvėje, užsakyti ir rezervuoti leidinius, primena skaitytojams apie leidinių grąžinimo terminus. Viešoji biblioteka orientuota į vartotoją ir imli naujovėms. Bibliotekoje diegiamos naujos paslaugos ir informacijos pateikimo formos. Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai vyksta moderniai įrengtame Mokymo centre – 377 savivaldybės gyventojai buvo mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų ir gavo tai patvirtinančius sertifikatus (2010 m. ). Dar beveik 400 žmonių buvo konsultuojami ir mokomi individualiai. Informacijos skyriuje Marijampolės gyventojai gali naudotis viešąja interneto prieiga ir laisvos prieigos ar prenumeruojamomis duomenų bazėmis, vyksta edukaciniai užsiėmimai Multicentre vaikams ir jaunimui.

Dokumentai
Abraitis. V. Prisiminėme knygnešius // Naujasis kelias. – 1990, kov. 22.
Abraitis. V. Prisiminėme knygnešius // Naujasis kelias. – 1990, kov. 22.
Gruodienė, Nijolė. Kavinė skaitykloje – visai neblogai // Naujasis kelias. – 1992, gruod. 26.
Gruodienė, Nijolė. Kavinė skaitykloje – visai neblogai // Naujasis kelias. – 1992, gruod. 26.
Gustaitis M. Ar dar skaitome knygas? // Naujasis kelias. - 1990, bal. 18.
Gustaitis M. Ar dar skaitome knygas? // Naujasis kelias. - 1990, bal. 18.
Kazakevičienė, Rima. „Trivainėlio“ teatras // Sūduva. – 1991, rugs. 20.
Kazakevičienė, Rima. „Trivainėlio“ teatras // Sūduva. – 1991, rugs. 20.
Keraitis, Gintas. Atidaryta kavinė – skaitykla // Sūduva. – 1991, kov. 14.
Keraitis, Gintas. Atidaryta kavinė – skaitykla // Sūduva. – 1991, kov. 14.
Krutulienė L. Maloni bibliotekininkė // Naujasis kelias. – 1990, vas. 27.
Krutulienė L. Maloni bibliotekininkė // Naujasis kelias. – 1990, vas. 27.
Račaitė J. Knygų skaitome mažiau? // Suvalkietis. – 1992, gruod. 24.
Račaitė J. Knygų skaitome mažiau? // Suvalkietis. – 1992, gruod. 24.
Rutkauskienė A. Kovo 16-oji – knygnešių paminėjimo diena // Naujasis kelias. – 1990, kov. 24.
Rutkauskienė A. Kovo 16-oji – knygnešių paminėjimo diena // Naujasis kelias. – 1990, kov. 24.
Vaškevičius, Algis. „Dar kažkas šaukia vardu“... // Naujasis kelias. – 1991, rugs. 25.
Vaškevičius, Algis. „Dar kažkas šaukia vardu“... // Naujasis kelias. – 1991, rugs. 25.
Vaškevičius, Algis. Šeštadienio šventės // Naujasis kelias. – 1991, gruod. 20.
Vaškevičius, Algis. Šeštadienio šventės // Naujasis kelias. – 1991, gruod. 20.
Bibliotekos vadovai

1963 – 2002 Janina Arbačiauskienė
2002 – Daiva Kirtiklienė

Bibliotekos būstinės (adresai)

1981 m. kovo 2 d. atidaromos naujos specialiai bibliotekai projektuotos patalpos P. Kriaučiūno g. (tuomet M. Melnykaitės g.).
1983 m. rugpjūčio 24 d. atidaromas priestatas (Vytauto g. 20). Visi bibliotekos skyriai įsikuria po vienu stogu..

Fotografijos

.

 

.

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google