Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka švenčia 100 metų sukaktį. Tokios datos priverčia atsigręžti į praeitį, prisiminti tuos, kurie stovėjo prie šios institucijos ištakų, tuos, kurie atlaikė karo ir pokario sunkumus, tuos, kurie tarybiniais metais bibliotekai suteikė namus ir tuos, kurių dėka biblioteka atgimė, išliko jauna ir inovatyvi.

Beveik prieš keturis dešimtmečius parengta bibliotekos istorija įdomi ir informatyvi, tačiau jos turinį menkina to meto realijų primesta istorinių įvykių traktuotė. Per keturis dešimtmečius valstybiniuose ir asmeniniuose archyvuose surasti dokumentai bibliotekos istoriją papildė naujais faktais. 2011 m. direktorės pavaduotoja Jūratė Dudkienė parengė išsamią bibliotekos istorijos apybraižą, fonduose susikaupė šimtai fotografijų, dokumentų, netgi video medžiagos, o šiuolaikinės technologijos leido sukurti istoriją, kurią rašyti, pildyti, taisyti ir tobulinti galėtume nuolat.

Apybraižos tekstą suskirstėme į 6 dalis. Prie jų prisegėme tris stambesnius informacinius blokus: Dokumentai, Fotografijos, Spauda. Šiuo metu istorijoje patalpinta ir pateikta virš 500 vienetų skaitmeninių dokumentų ir fotografijų. Šios istorijos-virtualios parodos struktūra primena seną knygų spintą su daugybe skyrelių: vieni jų užpildyti, kiti puspilniai, treti visai tušti. Todėl kviečiame prie bibliotekos istorijos kūrimo prisidėti kolegas bibliotekininkus (ypač senjorus) ir visą miesto bendruomenę, peržiūrėkite savo asmeninius archyvus – gal atrasite ką nors įdomaus ir vertingo. Mums tiks visi su darbu bibliotekoje susiję raritetai. Pvz. : apdovanojimai, darbo knygelės, padėkos raštai, laiškai, prisiminimai, fotografijos, įvairūs daiktai (bibliotekininko darbo įrankiai). Mes juos suskaitmeninsime, nufotografuosime ir grąžinsime jums, o jei padovanosite – labai apsidžiaugsime. Malonių akimirkų, vartant mūsų ir Jūsų bibliotekos istorijos puslapius.

Sutrumpinimai:

a. – apskritis
apyl. – apylinkė
DLKŽ – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
fot. – fotografija
gub. – gubernija
k. – kaimas
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LVAK – Lietuvos valstybės archyvas Kaune
MAA – Marijampolės apskrities archyvas
MIC – Marijonų (Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo) ordino santrumpa
MKM – Marijampolės kraštotyros muziejus
MPKVB – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
pr. – parapija
raj. – rajonas
sen. – seniūnija
sr. – sritis
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
v-ja – valstija
VLE – Visuotinė lietuvių enciklopedija

Parodą parengė:

Parodą parengė: Jūratė Dudkienė, Loreta Skinkienė
Dizainas ir publikacija: Povilas Mikulionis ir Laurynas Bendorius
Redagavo: Neringa Bebravičiūtė, Inga Kriaučeliūnaitė, Vaida Masaitienė

Su mumis susisiekite:
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Lankytojų aptarnavimo centras
Tel. 8 343 50714, el. paštas l.skinkiene@marvb.lt
Vytauto g. 20, LT-68298, Marijampolė

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google