Biblioteka be

Biblioteka 2005 – 2014 metais

Renginys biliotekoje

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka – atvira ir prieinama kiekvienam, norinčiam tobulėti, susipažinti su mokslo ir kultūros naujovėmis ar praleisti laisvalaikį. Tikslinė Bibliotekos auditorija labai plati ir įvairialypė, turinti skirtingus skonius, poreikius ir įpročius. Stengiantis tenkinti vartotojų kultūrinius ir informacinius poreikius, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose (Draugystės bibliotekoje ir 23 kaimo bibliotekose) sukauptas turtingas, daugiau kaip 193 tūkst. dokumentų fondas: knygų, periodinių leidinių, vaizdo, garso ir elektroninių dokumentų. Bibliotekų paslaugiomis naudojasi daugiau kaip 10 tūkst. vartotojų. Vidutiniškai per dieną Bibliotekoje ir jos padaliniuose apsilanko 842 lankytojai, o per metus – 212 tūkst. lankytojų, kuriems išduodama daugiau kaip 307 tūkst. dokumentų. Bibliotekose organizuojami įvairūs renginiai, kuriuose apsilanko beveik 24 procentai savivaldybės gyventojų.

Bendruomenei svarbi Bibliotekos darbo sritis – projektai, skatinantys naujas bibliotekos darbo kryptis ir paslaugas. Kiekvienais metais Bibliotekos specialistai parengia ir įgyvendina 4-6 projektus, kuriuos remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Marijampolės savivaldybė. Pastaraisiais  metais įgyvendintas ypač reikšmingas projektas – „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurį finansavo 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto paraiška pateikta 2010 m., o 2012 m. Biblioteka ir Bendroji valdymo institucija (Lenkijos Respublikos regioninės plėtros departamentas) pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ įgyvendinimo. Įsisavinta 257 881,64 eurų (890 413,73 litų) lėšų, iš jų  ES lėšų –  232 093,47 eurų (801 372,33 litų).

Draugystės bibliotekos lankytojai

Draugystės bibliotekos lankytojai

Projekto tikslas – gerinti šeimos edukacinę, informacinę ir kultūrinę aplinką, prisidedant prie pasienio regionų socialinės ir ekonominės plėtros. Siekiant šio tikslo Marijampolėje rekonstruota 289 m2 ploto Draugystės biblioteka. Patalpose įrengtos funkcinės zonos, pritaikytos lankytojų reikmėms su technine įranga ir knygų, muzikos, žaidimų bei filmų CD ir DVD formate rinkiniais. 2014 m. gegužės 27 d. įvyko iškilminga atnaujintos bibliotekos atidarymo šventė, kurioje dalyvavo svečiai iš įvairių institucijų – LR kultūros ministerijos, projektą administruojančio Jungtinio techninio sekretoriato, Marijampolės savivaldybės, bendradarbiaujančių ugdymo įstaigų atstovai ir bibliotekos lankytojai, savanoriai, šeimos. 

Draugystės bibliotekoje parengta informacinė, edukacinė, kultūrinė bazė ir sukurtos naujos paslaugos šeimai ir visiems vartotojams. Parengta 96-ių valandų edukacinė programa, organizuoti 4 modulių mokymai 56-iems dalyviams. Šių mokymų temos – bendravimo įgūdžių ugdymas, inovatyvių informacinių ir kompiuterinių technologijų pagrindai, literatūrinės – meninės kompetencijos ugdymas, meninė, kūrybinė saviraiška. Įkurtas „Skaitančių šeimų“ klubas, suorganizuota 11 klubo susitikimų, parengta kūrybinė Vaido Baranausko fotonuotraukų paroda „Šeimos laisvalaikio akimirkos“, sukurta interneto svetainė (http://seimai.marvb.lt/), skatinanti pažinimą, partnerystę ir bendradarbiavimą. Tinklalapyje nuolat skelbiama informacija apie projektą, Draugystės bibliotekoje vykstančius renginius, inicijuota patirties ir idėjų sklaida šeimoms, įgyvendinama “Biblioteka šeimai” koncepcija. 2014 m. balandžio mėnesį Draugystės biblioteka pelnė Netradicinės bibliotekos nominaciją už inovatyvią veiklą panaudojant IT technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis.

Impulsą atnaujinti ir panaudoti lėlių teatro „Trivainėlis“ lėles skaitymo skatinimui davė LR Kultūros ministerijos remti projektai  „Teatro lėlės vaikiškų knygų pasaulyje“,  „Lėlių teatrą kuria vaikai“. Atkurtas  Bibliotekos lėlių teatras „Trivainėlis“, modernizuota teatro materialinė techninė bazė, sukuriant mobilius sceninius įrenginius – dekoracijas, apšvietimą, širmą, lėles. Pastatytų spektaklių – „Ežio namas“, „Kiškis gudruolis“ originalios lėlės ir įdomi scenografija iki šiol džiugina mažuosius žiūrovus. 2014 m. spektaklyje  „Kiškis gudruolis“ apsilankė daugiau kaip 600 lankytojų

Skaitymo skatinimo projektai „Skaitanti šeima“, “Knygų herojai atgyja komiksuose“ suaktyvino šią veiklą  kaimo bibliotekose, skatino vaikų ir jaunimo skaitymą derinant  tradicinius metodus ir šiuolaikines technologijas.
Projektai „Negalia – ne kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti“ ir „Drauge mes galime“, kuriuos iš dalies finansavo LR kultūros ministerija ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas Lietuvoje, prisidėjo prie  kultūrinės ir socialinės atskirties mažinimo Marijampolėje, pristatė biblioteką kaip palankią kultūrinę ir edukacinę erdvę žmonėms su negalia.

2014 m. pabaigoje Marijampolės bendruomenei pristatytas unikalus interaktyvus elektroninis žinynas „Marijampolės gatvės“, kurio sukūrimą rėmė Kultūros rėmimo fondas ir rėmėjai. Žinynas – tai išsami kraštotyrinė informacija apie Marijampolės miesto gatvių kaitą, kraštotyros informacijos šaltinius. Pristatymo metu organizuota fotografijų paroda „Miestas per laiko rūką“ pasiekiama ir mobiliaisiais įrenginiais (QR). Projektinė veikla suteikia galimybę paįvairinti bibliotekos veiklą ir tobulinti bibliotekos darbą.

Biblioteka rengia kraštotyrinio pobūdžio virtualias parodas, kurios skelbiamos Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos tinklalapyje www.marvb.lt .

2014 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, 1 miesto ir 23 kaimo bibliotekų. Interneto ryšį turi 92,6 % bibliotekų. Nuolat vyksta gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuose dalyvauja įvairių socialinių grupių gyventojai, Biblioteka dalyvauja projekte „Pasitikėk savimi“. 2014 m. kompiuterinio raštingumo mokymuose Bibliotekoje dalyvavo 143 asmenys, jie buvo mokomi pagal 20 val. ir 40 val. programas. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai  teikia individualias konsultacijas. Per metus  kompiuterinio raštingumo klausimais konsultuojama ir mokoma daugiau kaip 5 tūkst. vartotojų.  

Visuose Bibliotekos padaliniuose įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema). Vartotojai vis drąsiau naudoja elektronines paslaugas: naudojasi automatinio informavimo paslauga, prasitęsia  dokumentų naudojimo laiką,  užsako ir  rezervuoja  dokumentus.

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google